Max 3D Pro thứ 7 ngày 03/12/2022

Kết quả kỳ #191 ngày 03-12-2022
ĐB 210 557
G.1 688 176 130 195
G.2 309 431 998 533 343 516
G.3 470 628 149 173 270 337 539 315

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro