TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
56 4 lượt 00 2 lượt 41 15 lượt
18 3 lượt 74 2 lượt 51 14 lượt
24 3 lượt 01 1 lượt 90 14 lượt
27 3 lượt 03 1 lượt 20 13 lượt
35 3 lượt 06 1 lượt 31 13 lượt
53 3 lượt 09 1 lượt 42 13 lượt
64 3 lượt 24 1 lượt 56 13 lượt
68 3 lượt 31 1 lượt 18 12 lượt
85 3 lượt 33 1 lượt 24 12 lượt
99 3 lượt 34 1 lượt 35 12 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
95 1 lượt 94 1 lượt 29 2 lượt
92 1 lượt 89 1 lượt 72 3 lượt
90 1 lượt 88 1 lượt 55 3 lượt
87 1 lượt 84 1 lượt 30 3 lượt
82 1 lượt 79 1 lượt 17 3 lượt
80 1 lượt 76 1 lượt 13 3 lượt
79 1 lượt 75 1 lượt 85 4 lượt
78 1 lượt 70 1 lượt 01 4 lượt
77 1 lượt 67 1 lượt 86 5 lượt
76 1 lượt 66 1 lượt 75 5 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
01, 03, 11, 17, 19, 23, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 46, 47, 48, 50, 60, 69, 71, 74, 86, 89, 94, 96 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99

Advertisements
Tin tài trợ