Max 3D Pro thứ 5 ngày 20/10/2022

Kết quả kỳ #172 ngày 20-10-2022
ĐB 551 102
G.1 017 646 775 008
G.2 678 699 146 984 781 288
G.3 476 404 119 647 697 919 534 235

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro