Max 3D Pro thứ 5 ngày 22/12/2022

Kết quả kỳ #199 ngày 22-12-2022
ĐB 319 247
G.1 533 250 636 561
G.2 698 648 786 453 990 424
G.3 769 363 052 544 152 107 526 088

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro